Kierowcy -Kurs ADR 20 październik 2016 Bochnia
następny termin: 4 listopad
Zapisy najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu
- proszę dzwonić wcześniej

Kursy ADR, doradztwo ADR, HACCP

Doradztwo, szkolenia, usługi :


HACCP -System Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywości
(Hazard Analysis and Critical Control Points)

ADR - szkolenia ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne i doradztwo  ADR dla firm transportowych

ODPADY  NIEBEZPIECZNE

DORADZTWO TRANSPORTOWE

Kursy ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz dla doradców ADR.

Doradztwo ADR w zakresie towarów niebezpiecznych  dla firm : transportujących towary niebezpieczne, pakujących, zajmujących się  załadunkiem, i rozładunkiem towarów niebezpiecznych.

System bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (HACCP) -wdrażanie, szkolenia pracowników, uczniów ostatnich klas szkół gastronomicznych i handlowych  oraz osób zatrudnione przy dystrybucji,  produkcji, transporcie lub sprzedaży żywności. Nadzór nad systemem  HACCP poprzez okresowe audyty oraz przegląd dokumentacji i zapisów.
Doradztwo dla osób fizycznych, podmiotów użyteczności publicznej, firm związanych z branżą spożywczą , transportową oraz dla wszystkich wytwarzających, zbierających  i transportujących odpady.
obszar działania-cała Polska

Wystawiamy faktury VAT

WSPÓŁPRACUJEMY