Kierowcy -Kurs ADR  podstawowy 11 marzec 2016 godzina 14.30 Bochnia Rynek 11
zajęcia :11, 12, 18, 19,, 26 marzec , zajęcia popołudniu od godziny 14.30

kurs cysterny 19, 25, 26 marzec

Zapisy najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu - proszę dzwonić wcześniej

ADR

„Towary niebezpieczne” oznacza materiały i przedmioty, których przewóz na podstawie ADR
jest zabroniony, albo jest dopuszczony wyłącznie na warunkach podanych w ADR;

Szkolenia ADR zobacz więcej

Doradztwo ADR zobacz więcej