Kierowcy -Kurs ADR  podstawowy 11 marzec 2016 godzina 14.30 Bochnia Rynek 11
zajęcia :11, 12, 18, 19,, 26 marzec , zajęcia popołudniu od godziny 14.30

kurs cysterny 19, 25, 26 marzec

Zapisy najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu - proszę dzwonić wcześniej

Doradztwo ADR Kraków, Tarnów, Katowice, doradca ADR Kraków

Szanowni  Państwo,

Transport towarów niebezpiecznych jest transportem o zwiększonym ryzyku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak wypadki, awarie , zdarzenia losowe. Dlatego warto zadbać o  bezpieczeństwo pracowników, dopełnić wszelkich formalności prawnych, zatroszczyć się  o  przestrzeganie procedur zapobiegających ryzykownym zachowaniom . Dlatego potrzebny jest specjalista - doradca ADR/DGSA, który będzie czuwał nad przebiegiem procesów transportowych. Doradca ADR  doradza przedsiębiorstwu , szkoli pracowników m.in w zakresie zagrożeń jakie stwarzają towary niebezpieczne, sporządza sprawozdania roczne. Brak doradcy skutkuje karą w wysokości 5 tysięcy złotych, bo zatrudnienie doradcy jest wymagane prawem.

Zapraszam  również do skorzystania z oferty szkoleń  kierowców przewożących towary niebezpieczne, oraz pozostałych osób zaangażowanych w ich przewóz.
Kto powinien zatrudnić doradcę ds bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych? Sprawę reguluje Umowa ADR,załącznik A część I Dział 1.8
1.8.3.1 Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo
związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

Usługi:
• oznakowanie ADR
• klasyfikacja towarów niebezpiecznych
• obowiązki uczestników przewozu
• dokument przewozowy
• instrukcje pisemne dla kierowcy
• wyposażenie pojazdu
• wyłączenia z przepisów ADR
• sporządzanie raportów i sprawozdań rocznych oraz powypadkowych, planów ochrony
• szkolenia pracowników

Audyt „0”-czyli przegląd kompleksowy pod względem podlegania pod przepisy ADR ,związany z wypełnianiem obowiązków  wynikających z Umowy ADR