Kierowcy -Kurs ADR  podstawowy 11 marzec 2016 godzina 14.30 Bochnia Rynek 11
zajęcia :11, 12, 18, 19,, 26 marzec , zajęcia popołudniu od godziny 14.30

kurs cysterny 19, 25, 26 marzec

Zapisy najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu - proszę dzwonić wcześniej

Księga HACCP, szkolenia .

Zapraszamy na szkolenia dla pracowników zatrudnionych przy produkcji i przy obrocie żywnością.
Ceny i terminy do negocjacji. Dostosowujemy się do Państwa potrzeb. Wystawiamy stosowne
zaświadczenia o przeprowadzonym szkoleniu.Proponujemy stały nadzór nad zapisami a także
aktualizację i pomoc od podstaw przy wdrażaniu HACCP. Dobieramy środki chemiczne do mycia i dezynfekcji rąk, urządzeń, podłóg itp.

Szkolenia pracowników z podstawowych wymagań higienicznych obowiązujących w systemie HACCP.

Program szkolenia:

1. Przyjmowanie pracownika do pracy-badania, wymagania, odzież ochronna.
2. Procedura dopuszczenia pracownika do pracy.
3. Transport wewnętrzny, przemieszczanie pracowników w zakładzie.
4. Stosowanie się do procedur i instrukcji higieniczno-sanitarnych obowiązujących na terenie zakładu.
5. Postępowanie w razie awarii maszyn i urządzeń.
6. Dokumentowanie systemu HACCP
- Monitorowanie CCP
- Zapisy z przeprowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji .
7 . Przykłady instrukcji, procedur, zapisów.