Kierowcy -Kurs ADR  podstawowy 11 marzec 2016 godzina 14.30 Bochnia Rynek 11
zajęcia :11, 12, 18, 19,, 26 marzec , zajęcia popołudniu od godziny 14.30

kurs cysterny 19, 25, 26 marzec

Zapisy najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu - proszę dzwonić wcześniej

Księga HACCP

Zapraszamy na szkolenia dla pracowników zatrudnionych przy produkcji i przy obrocie żywnością.Ceny i terminy podlegają negocjacji.Staramy się sprostać   Państwa potrzebom. Wystawiamy  stosowne zaświadczenia  o przeprowadzonym szkoleniu. Proponujemy stały nadzór nad zapisami a także aktualizację i pomoc od podstaw przy wdrażaniu HACCP. Dobieramy środki chemiczne do mycia i dezynfekcji rąk, urządzeń , podłóg i.t.p.

Opracowywanie i wdrożenie systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności - HACCP  składa sie z kilku etapów:
( ang. Hazard Analysis and Critical Control Points  - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.)
- opracowywanie Księgi HACCP ,( w tym GMP- Dobrej Praktyki Produkcyjnej i GHP- Dobrej Praktyki Higienicznej)
- wdrażanie systemu HACCP ,czyli stałe monitorowanie, przeglądy dokumentowania  tego systemu w małych i większych firmach
- szkolenia pracowników w ramach HACCP
- bezpłatna aktualizacja dokumentacji przez czas określony w umowie (6 lub 12 miesięcy)
- weryfikacja systemu HACCP czyli zastosowanie zaleceń pokontrolnych oraz  jeden audyt wewnętrzny

Wystawiamy faktury VAT