Kierowcy -Kurs ADR  podstawowy 11 marzec 2016 godzina 14.30 Bochnia Rynek 11
zajęcia :11, 12, 18, 19,, 26 marzec , zajęcia popołudniu od godziny 14.30

kurs cysterny 19, 25, 26 marzec

Zapisy najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu - proszę dzwonić wcześniej

Szkolenia HACCP

System HACCP dla firm transportujących i przechowujących żywność.

Program szkolenia:

1. Podstawowe  pojęcia, przepisy.
2. Magazynowanie żywności wymagającej i niewymagającej niskiej  temperatury.
3. Rozmieszczenie i rotacja towarów w magazynie.
4. Łańcuch chłodniczy w transporcie żywności.
5. Ładowanie do kontenera innych towarów.
6. Procedury  GMP i GHP obowiązujące podczas dystrybucji i magazynowania żywności.
7. Zagrożenia pogorszenia bezpieczeństwa zdrowotnego  żywności.
8. Określenie Krytycznych Punktów Kontrolnych (CCP).
9. Ustalenie limitów krytycznych dla każdego CCP.
10. Ustalenie monitorowania CCP i działań korygujących.
11.Weryfikacja systemu HACCP.
12. Dokumentowanie HACCP.
13. Rola firmy DDD.
14. Odpady z żywności (bioodpady) - postępowanie w świetle obowiązujących przepisów.

Szkolenia pracowników z podstawowych  wymagań higienicznych obowiązujących w  systemie HACCP.

Program szkolenia:
1. Przyjmowanie pracownika do pracy-badania, wymagania, odzież ochronna.
2. Procedura dopuszczenia pracownika do pracy.
3. Transport wewnętrzny, przemieszczanie pracowników w zakładzie.
4. Stosowanie się do procedur i instrukcji higieniczno-sanitarnych obowiązujących na terenie zakładu.
5. Postępowanie w razie awarii maszyn i urządzeń.
6. Dokumentowanie systemu HACCP
-  Monitorowanie CCP
-  Zapisy z przeprowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji .
7 . Przykłady instrukcji, procedur, zapisów.


Wystawiamy faktury VAT