Kierowcy -Kurs ADR  podstawowy 11 marzec 2016 godzina 14.30 Bochnia Rynek 11
zajęcia :11, 12, 18, 19,, 26 marzec , zajęcia popołudniu od godziny 14.30

kurs cysterny 19, 25, 26 marzec

Zapisy najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu - proszę dzwonić wcześniej

Kursy ADR dla osób związanych z organizacją transportu ADR

Oferuję Kursy ADR dla załadowcy/rozładowcy oraz   dla osób zajmujących się problemami związanymi z organizacją transportu różnych towarów, w tym odpadów  niebezpiecznych

Oferta  kierowana jest do osób zajmujących się ochroną środowiska, BHP oraz do wszystkich zainteresowanych tematyką. Wiedza przydaje się  podczas  przygotowania do wysyłki i postępowania z różnymi substancjami (pustymi opakowaniami po substancjach niebezpiecznych, przeterminowanymi środkami ochrony roślin, odczynnikami chemicznymi, kwasami itp.).  Omówione zostaną  zagrożenia  stwarzane przez towary niebezpieczne, rodzaje szkoleń i kwalifikacji osób zatrudnionych przy różnych materiałach niebezpiecznych.


Wystawiamy faktury VAT