Kierowcy -Kurs ADR  podstawowy 11 marzec 2016 godzina 14.30 Bochnia Rynek 11
zajęcia :11, 12, 18, 19,, 26 marzec , zajęcia popołudniu od godziny 14.30

kurs cysterny 19, 25, 26 marzec

Zapisy najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu - proszę dzwonić wcześniej

Rodzaje szkoleń i terminy

Kurs ADR Bochnia , Rynek 11 kurs podstawowy ADR 11 marca godzina 14.30

zajęcia popołudniami godziny 14.30 do 21.00 kurs trwa 4 dni - 11.12 ,18,19,marca  Egzamin 19 marca

19, 20 i 21 marca kurs cysterny

Zapisy do 10 marca


Nowości - logistyka -transport-spedycja

Logistyka Magazynowa- szkolenie

dla kogo: dla magazynierów, osób zajmujących się planowaniem i zarządzaniem zapasami , kadry nadzorującej
korzyści: poznanie metod zarządzania zapasami  i organizowania pracy w magazynie

program kursu:
1. Magazyn- definicja, rola
i podział magazynów
2.Gospodarka zapasami -rodzaje zapasów, klasyfikacja zapasów
3.Kontrola zapasów i zasady kompletowania i wydawania zapasów FIFO, FEFO, LIFO
4.Wskaźniki poziomu zapasów.
5. Kto odpowiada za zapasy w przedsiębiorstwie?

6.Jakie są koszty utrzymania, braku, uzupełniania zapasu
7.Analiza ABC w zarządzaniu zapasami

8.Wybrane strategie logistyczne dla zarządzania zapasami ( JiT, VMI, ECR)
9.Wskaźniki i mierniki pracy magazynu

10.Dokumentacja magazynowa:
-WZ,PZ, MM, Rw, faktura vat
-instrukcja magazynowa
-zakres czynności pracownika w magazynie

___________________________________________________________________________________________

Kurs dla doradców ADR- nabór ,zapisy .

System HACCP-podstawowe wiadomości, etapy wdrażania ,dokumentowanie.

SZKOLENIA OCHRONA ŚRODOWISKA / ODPADY/ ADR

11-Transport drogowy towarów niebezpiecznych-zagrożenia,wymagania, wybrane zagadnienia dotyczące odpadów niebezpiecznych.
program szkolenia uwzględnia zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, rodzaje szkoleń i kwalifikacje dla osób zatrudnionych przy różnych materiałach niebezpiecznych, oznakowanie jakie jest wymagane zgodne z Umową ADR.Wiedza jest przydatna w przygotowaniu do wysyłki,magazynowaniu również odpadów niebezpiecznych spełniających kryteria klasyfikacyjne Umowy ADR. Odpady laboratoryjne, przeterminowane środki ochrony roślin, zużyte akumulatory, puste opakowania po substancjach niebezpiecznych to tylko niektóre odpady "problemowe". O tych i innych jest ten kurs.

Program kursu:

 • 1.Transport ADR-podstawowe przykłady i pojęcia
 • 2.Przepisy w zakresie transportu towarów niebezpiecznych
 • 3.Obowiązki poszczególnych uczestników przewozu
 • 4.Rodzaje klas towarów niebezpiecznych z uwzględnieniem stwarzanego zagrożenia
 • 5.Oznakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych
 • 6.Wyłączenia całkowite i częściowe
 • 7.Wybrane zagadnienia dotyczące transportu odpadów niebezpiecznych w kontekście Umowy ADR (przewóz,wymagane dokumenty,kontrola przewozu odpadów,wymagania ADR)

12-Odpady niebezpieczne-postępowanie,transport wg Umowy ADR oraz innych przepisów. ( dla pracowników Urzędów Gmin, zakładów usług komunalnych,pracowników ochrony środowiska oraz  osób i firm zainteresowanych problemami zorganizowania odbioru odpadów niebezpiecznych)

Program kursu:

 • 1.Wybrane zagadnienia dotyczące transportu odpadów-wprowadzenie.
 • 2.Przepisy dotyczące postępowania z odpadami w tym z niebezpiecznymi.
 • 3.Skąd wiadomo jak postępować z odpadami w transporcie?
 • 4.Rozpoznawanie zagrożeń stwarzanych przez różne substancje po nalepkach ostrzegawczych
 • 5.Tworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów
 • 6.Przewóz odpadów
 • -pozwolenia
 • -listy przewozowe
 • -przygotowanie kierowcy oraz osób zaangażowanych w transport towarów niebezpiecznych-rodzaje szkoleń
 • -oznakowanie pojazdu-projekt rozporządzenia
 • -wyposażenie pojazdu

13.Kurs dla osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych innych niż kierowcy posiadający zaświadczenia ADR tj.: załadowcy, rozładowcy, nadawca, itd.

Zgodnie z Umową  ADR p.8.2.3 osoby takie jak pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika, lub nadawcę , pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowcy inni niż kierowcy posiadający zaświadczenie ADR zaangażowani w  przewóz towarów niebezpiecznych-powinni być przeszkoleni stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób.

14.Organizacja transportu ADR w firmie przewozowej.
Grupa docelowa:  dla osób organizujących transport towarów niebezpiecznych, zatrudnionych w biurach, kadry kierowniczej, służb BHP oraz osób zainteresowanych odpowiedzialnych za szkolenia, sporządzanie oraz archiwizowanie listów przewozowych , aktualizujących wyposażenie dodatkowe pojazdów z towarami niebezpiecznymi. Uwzględnia przepisy Umowy ADR 2015 ( w wybranym zakresie)

program szkolenia:
Obowiązki poszczególnych uczestników przewozu wg Umowy ADR 2015
Rodzaje szkoleń i rola doradcy DGSA
Wymagania dotyczące:
-dokumentów wynikające z przepisów Umowy ADR

-pozostałych dokumentów stosowanych podczas przewozu towarów niebezpiecznych w tym odpadów niebezpiecznych
Wyposażenie pojazdów przewożących towary niebezpieczne

___________________________________________________________________________

Inne szkolenia (dla osób zajmujących się organizowaniem transportu, przechowywaniem oraz organizowaniem pracy z towarami niebezpiecznymi,  szkolenia jakie dodatkowo zgodnie z Umową ADR musi przejść pracownik zatrudniony przy pracach z towarami niebezpiecznymi)- na zamówienie

Szkolenia  pracowników z podstawowych wymagań higienicznych obowiązujących w systemie HACCP-